Kosara Bokšan

Kosara Bokšan (franc. Kossa Bokchan; Berlin, 1. januar 1925 — Beograd, 21. novembar 2009) je bila srpska slikarka koja je živela u Parizu.

Sa tri godine sa roditeljima, ocem Slavkom Bokšanom i majkom Helenom Gertrudom Jarius, preselila se u Beograd. Slikarstvo je počela da uči za vreme Drugog svetskog rata kod Mladena Josića, a 1944. godine u ateljeu Zore Petrović. Sledeće godine upisuje Akademiju likovnih umetnosti u klasi prof. Ivana Tabakovića. Sa nekoliko studenata iz svoje klase, Petrom Omčikusom (budućim suprugom), Mićom Popovićem, Batom Mihailovićem, Verom Božičković, Ljubinkom Jovanović, Miletom Andrejevićem, 1947. odlazi u Zadar kada nastaje naša prva posleratna umetnička komuna – ‘Zadarska grupa’. Prvi put je izlagala 1950. godine na ULUS-ovoj izložbi u Beogradu, a samostalno 1952. u istoj galeriji. Te godine je sa Petrom Omčikusom otišla u Pariz u kome se definitivno nastanjuju sa stalnim letnjim boravcima u Vela Luci na Korčuli od početka šezdesetih godina. U Parizu prvi put izlaže 1954. Samostalno je izlagala u Lilu, Parizu, Strazburu, Rimu, Nansiju, Novom Sadu, Nišu, Zagrebu, Skoplju, Titogradu itd. Imala je retrospektivnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 2001. godine.

Slikarstvo
Kosara Bokšan je prošla kroz nekoliko slikarskih faza. Iako kratkotrajna, zadarska epizoda pokazala je želju da slika izvan dogmi socijalističkog realizma birajući teme pejzaža i portreta, za razliku od rada na Akademiji kada je slikala aranžirane ‘mrtve prirode’ i ‘skelete’. Stilski, tada je pripadala ekspresivnom realizmu. Već na prvim izložbama u Beogradu pokazuje vidno odstupanje od estetike socrealizma, a preseljenje u Pariz definitivno je usmerava prema savremenim likovnim tokovima, pre svega ka geometrijskoj i lirskoj apstrakciji, a postepeno se približavala i enformelu. Posle 1961. godine ona se vraća realizmu na specifičan način koji je karakterističan za ‘parisku školu’ – a nazvan je apstraktni naturalizam (Michel Ragon). Konačno, ona se, uz likovni podsticaj vizantijske tradicije, okreće mitskoj simboličkoj formi koja njenoj umetnosti daje definitivni autorski izraz.

Nagrade
1968. Ministarstvo za kulturu i komunikacije, Pariz
2000. Specijalna nagrada VI međunarodnog bijenala umetnosti minijature, Gornji Milanovac

Приказан један резултат