Ljubodrag Janković Jale

Ljubodrag Janković JALE rođen je 09.03.1932.god. u Pirotu. Od 1947. do 1951. god. pohađa srednju školu za primenjenu umetnost (odsek grafike) u klasi profesora M. S. Petrova. Potom je, godine 1954, diplomirao na Akademiji primenjenih umetnosti (odsek slikarstvo) u klasi profesora Vinka Grdana. Do 1968. god. bavio se raznim disciplinama iz oblasti primenjene umetnosti, a kao ilustrator sarađivao je sa više izdavačkih kuća. Godine 1962. izabran je za asistenta na odseku Primenjenog slikarstva na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, a pet godina kasnije, izabran je za docenta (na predmetu Večernji akt). Član ULUPUDS-a postao je 1957. god, a u članstvo ULUS-a primljen je 1961.god. Pored niza samostalnih izložbi, učestvovao je na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Bio je redovni profesor (na predmetu Akt) na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Preminuo je 10. juna 2022. godine.

Приказан један резултат