Milan Pivnički

Milan Pivnički, čije stvaralaštvo predstavlja posebnu pojavu u likovnoj umetnosti Vojvodine i nastavlja slikarsku tradiciju ravničarskog pejzaža, kaže da je crtež istina, poezija i suština vizuelne umetnosti.

Samosvojnost njegovog izraza proističe iz odnosa prema svetu koji ga okružuje. Odrastao je na salašu u blizini Srbobrana i neposredni kontakt sa prirodom i seoskim životom ostavio je neizbrisiv trag na njegove teme i poetiku. Bilo da crta i slika letnje ili zimske pejzaže, životinje, krovove ili ulice Novog Sada, Dunav i Petrovaradin, portrete i mrtve prirode, on je tihi i uporni hroničar rodnog kraja. Ali, bez obzira na tradicionalne teme, Pivnički je uspeo da pronađe svoj izraz i viđeno svede na jednostavno i bitno.U emisiji koja je snimana u ateljeu u Novom Sadu, kraj Dunava, na salašima, u majčinoj kući i Domu kulture u Srbobranu, umetnik govori o odrastanju , školovanju i formiranju na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, kada je ovenčan nagradama koje nose imena velikana Cuce Sokić i Petra Lubarde. Pripoveda i o tome da inspiraciju za svoj kolorit nalazi u predvečerje na fasadama Novog Sada, a vodi nas i do mostova gde je zabeležio i kako je izgledao Žeželjev pre bombardovanja.

Rođen: 17.03.1958.,Srbobran
Završena škola: Fakultet likovnih umetnosti Beograd postdiplomske studije u Beogradu
Član ULUS-a od 1996.

VAŽNIJE SAMOSTALNE IZLOŽBE:
Magistarska izložba FLU, Beograd 1990.
Galerija ULUV, Novi Sad 1992.
Galerija ULUV, Novi Sad 1994.
SANU ogranak u Novom Sadu, 1998.

VAŽNIJE GRUPNE IZLOŽBE:
Zajedničke izložbe nagrađenih radova studenata FLU Beograda.
Sremsko Mitrovački salon 1994.
Prvi bijenale pejzaža 1998. Novi Sad
Godišnja izložbe SULUV-a 1998. Novi Sad
Drugi međunarodni bijenale savremene umetnosti Balkan art, 1999. Novi Sad
Drugi bijenale pejzaža 2000. Novi Sad

NAGRADE:
Nagrada za crtež studija FLU 1980.
Nagrada “Cuca Sokić” za sliku malog formata 1983.
Nagrada “Petar Lubarda” za slikarstvo 1984.

Приказан један резултат