Vidan Papić

Vidan Papić (Gornji Milanovac, 1960) srpski je grafički dizajner, slikar i profesor univerziteta.

Rođen je, kao drugo dete u porodici Papić, u Gornjem Milanovcu, 23. oktobra 1960. godine. Srednju školu za Primenjenu Umetnost “Đorđe Krstić” završio je 1979. godine u Nišu. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1984. godine u klasi B. Likića i Božidara Džmerkovića. Poslediplomske studije upisao u klasi B. Kršića na predmetu „Grafika knjige“ 1984. godine. Odslušao dvogodišnja predavanja i zbog iznenadne smrti profesora estetike dr Jeremića, smrti profesora istorije umetnosti Alekse Čelebonovića i teške bolesti profesora B. Kršića magistarska izložba Vidana Papića nikada nije realizovana.

Za vreme studija jedan je od osnivača tada lista studenata Univerziteta u Kragujevcu “Pogledi” i grafički urednik studentskih listova Student i NON. Od 1985. radi u NIP Dečje novine iz Gornjeg Milanovca, gde je glavni likovni urednik muzičkog časopisa Džuboks, u razdoblju 1985-1987, a zatim i likovni urednik svih revijalnih izdanja Dečjih novina, kao što su: Eureka, Mala Eureka, JU Video, Melos, Osmosmerka i drugih, u periodu 1986-1989. Glavni likovni urednik Dečjih novina postaje 1989. godine.

Godine 1990. imenovan je za umetničkog direktora NIP Dečje novine, u čijem je dizajn studiju radilo 18 dizajnera koji su uređivali celokupnu izdavačku delatnost Dečjih novina obuhvatajući 22 redakcije, gde ostaje do sloma firme 1994. kada stupa u status slobodnog umetnika.

Prosvetni rad
Godine 1997. promovisan je u docenta na Fakultetu umetnosti u Prištini.

Školske 2000/2001. godine predavao je, kao gostujući profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na odeljenju u Kragujevcu, a 2002. promovisan je u vanrednog profesora na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Od 2002-2005. godine profesor Papić je gostujući profesor na Fakultetu humanističkih nauka, na Odseku za dizajn i modnu kreaciju u Novom Pazaru i odeljenja u Nišu – Odseka za dizajna enterijera.

Od 2002-2007. gostujući je profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, odseka primenjene umetnosti, na predmetima Tipografije i Plakata. Godine 2008. promovisan je u redovnog profesora Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, na kome je iste godine izabran za šefa Odseka za primenjene umetnosti, koji je 2009. godine akreditovan kao prvi i tada jedini Odsek za primenjenu umetnost u Srbiji.

Od 2013. je član Senata Univerziteta u Kragujevcu, kao član Rektorskog kolegijuma, a istovremeno i redovni profesor i prorektor za umetnost, kulturu, izdavaštvo i vizuelizaciju.

Приказани сви од укупно 8 резултата